Navigace

Obsah

Územní plán

 

Číslo Název Velikost
1. I.A Textová část 317 kB
2. I.B1 Výkres základního členění území 509 kB
3. I.B2a Hlavní výkres urbanistická koncepce, konc. uspořádání krajiny 908 kB
4. I.B2b Hlavní výkres veřejná infrastruktura 782 kB
5. I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 621 kB
6. II.A Odůvodnění textová část 239 kB
7. II.B1 Koordinační výkres 1363 kB
8. II.B2 Širší vztahy 431 kB
9. II.B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 998 kB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasport místních komunikací (návrh)

 

Číslo Název Velikost
1. Fotodokumentace 18 MB
2. Technická zpráva 47 kB
3. Situace 2,7 MB
4. Pasport tabelární (XLS)                                              275 kB