Navigace

Obsah

Rok 2017

Výzva č. 1/2017 - Zateplení stropu v Kulturním domě
v Levínské Olešnici

Termín: 13.3. - 27.3. 2017
Text výzvy
Zadávací dokumentace 1
Zadávací dokumentace 2
Zadávací dokumentace 3
Příloha
Příloha

                                                

Výzva č. 2/2017 - Lokální výstražný a varovný systém
Termín: 13.3.  -  29. 3. 2017
Text výzvy
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Příloha č.7

Příloha č.8

                                                         

Výzva č. 3/2017 - Digitální povodňový plán
Termín: 13.3.  -  29. 3. 2017
Text výzvy
Projektová dokumentace
Příloha č.1
Příloha č.2

 

Výzva č. 4/2017 - Dopravní automobil JSDHO Levínská Olešnice

Termín: 15.3. - 3.4. 2017
Text výzvy
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4

 

 

Výzva č. 5/2017 - Oprava propustku na drobné vodoteči     ve Žďáru u Staré Paky

Termín: 22.5. - 5.6. 2017
Text výzvy
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace AR1
Příloha č.1 Zadávací dokumentace AR2
Příloha č.2 Položkový rozpočet
Příloha č.3 Čestné prohlášení
Příloha č.4 Mapa širších vztahů

 


 

Výzva č. 6/2017 - Oprava historické hasičské zbrojnice v Levínské Olešnici

Termín: 31.5. - 14.6. 2017

Text výzvy
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Čestné prohlášení

 

 

Výzva č. 7/2017 - Modernizace kuchyně v KD Žďár u Staré Paky

Termín: 14. - 26.6. 2017

Text výzvy
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Čestné prohlášení

 

 

Výzva č. 8/2017 - Odbahnění malé vodní nádrže Žďár u Staré Paky

Termín: 28.7. - 11.8. 2017

Text výzvy
Příloha č.1 Projektová dokumentace
Příloha č.2 Položkový rozpočet akce
Příloha č.3 Čestné prohlášení
Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.5 Podmínky uložení sedimentu
Příloha č.6 Místo uložení sedimentu

 

Výzva č. 9/2017 - Oprava střechy vodárny Levínská Olešnice

Termín: 25.10. - 6.11. 2017

Text výzvy
Příloha č.1 Mapa se zákresem vodárny
Příloha č.2 Fotodokumentace

Příloha č.3 Čestné prohlášení​​​​​​​