Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Finanční úřad - informace k podání daně z příjmu fyzických osob 1

Finanční úřad - informace k podání daně z příjmu fyzických osob

Finanční úřad informuje občany o výjezdech svých pracovníků do obcí na pomoc s vyplněním a podáním daně z příjmu fyzických osob za rok 2023.
Službu můžete využít od 4.3. - 8.3. 2024 od 7.00 - 15,30 hodin na MěÚ v Jilemnici, obřadní síň. celý text

ostatní | 19. 2. 2024 | Autor:
Infoleták č.1/2024 - Informace z obecního úřadu 1

Infoleták č.1/2024 - Informace z obecního úřadu

V prvním vydání infoletáku se dozvíte o konání veřejného zasedání, o platbách za místní poplatky a kulturních událostech. celý text

ostatní | 7. 2. 2024 | Autor:
Tříkrálová sbírka - výtěžek

Tříkrálová sbírka - výtěžek

V sobotu 6.1.2024 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Děkujeme všem všem koledníkům a lidem za podporu této sbírky.
Výsledky sbírky najdete v přiloženém dokumentu. celý text

ostatní | 8. 1. 2024 | Autor:
Obecní úřad Levínská Olešnice - PF 2024 1

Obecní úřad Levínská Olešnice - PF 2024

Vážení spoluobčané, sousedé,
obecní úřad v Levínské Olešnici Vám děkuje za spolupráci a podporu a do nového roku 2024 Vám všem přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, rodinnou a pracovní pohodu. celý text

ostatní | 15. 12. 2023 | Autor:
Obec Levínská Olešnice - Informace pro občany č. 6 - prosinec 2023 1

Obec Levínská Olešnice - Informace pro občany č. 6 - prosinec 2023

V posledním vydání Infoletáku v letošním roce Vám přinášíme informace z obecního úřadu. celý text

ostatní | 15. 12. 2023 | Autor:
Obecní úřad Levínská Olešnice - zveřejnění výzvy na obsazení pracovní pozice účetní obce, rozpočtář 1

Obecní úřad Levínská Olešnice - zveřejnění výzvy na obsazení pracovní pozice účetní obce, rozpočtář - UKONČENO

Obecní úřad Levínská Olešnice zveřejňuje výzvu na obsazení pracovní pozice účetní obce, rozpočtář.
Písemné přihlášky mohou uchazeči osobně předat v zalepených obálkách na podatelnu obecního úřadu v úředních hodinách nebo ji mohou zaslat na adresu úřadu nejpozději do 21.12.2013 do 12.00 hodin. - celý text

ostatní | 2. 12. 2023 | Autor:
Finanční úřad - Informace o výjezdech pracovníků na obce a provozu infolinek 1

Finanční úřad - Informace o výjezdech pracovníků na obce a provozu infolinek

Finanční úřad pro Liberecký kraj sděluje, že vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení Územního pracoviště v Jilemnici, budou v týdnu od 8.1. do 12.1 2024 pracovníci oddělení majetkových daní Územního pracoviště v Semilech úřadovat na Městském úřadě v Jilemnici (v přízemí, v prostoru obřadní síně). celý text

ostatní | 28. 11. 2023 | Autor:
Pozvánka na kulturní akce v obci - slavnostní zahájení adventu a vánoční koncert 1

Pozvánka na kulturní akce v obci - slavnostní zahájení adventu a vánoční koncert

Obecní úřad si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení adventu, který proběhne v sobotu 9.prosince 2023 od 15 hodin před budovou obecního úřadu.
Dále přijměte pozvání do KD v Levínské Olešnici na tradiční Vánoční koncert, který je naplánovaný na pátek 15.prosince 2023 od 18 hodin. celý text

ostatní | 28. 11. 2023 | Autor:
Pozvánka na divadelní představení - 25.11.2023 od 18 hodin 1

Pozvánka na divadelní představení - 25.11.2023 od 18 hodin

Obec Levínská Olešnice si Vás dovoluje pozvat na tradiční podzimní divadelní představení do kulturního domu v Levínské Olešnici. Představí se divadelní spolek Mříčná se známou pohádkou ,,Mrazík".
Těšíme se na Vás. celý text

ostatní | 2. 11. 2023 | Autor:
Oznámení - Ukončení kompostovací sezony 2023 1

Oznámení - Ukončení kompostovací sezony 2023

Kompostovací sezona v obou obcích bude ukončena ve 46. týdnu, tj.v rozmezí dnů od 13.11. - 16.11.2023.
Po tomto termínu budou kontejnery zazimovány.
V obou obcích budou v zimním období k dispozici hnědé nádoby na odkládání bioodpadu. celý text

ostatní | 25. 10. 2023 | Autor:
ČEZ Distribuce, a.s. - Odstranění a okleštění stromoví 1

ČEZ Distribuce, a.s. - Odstranění a okleštění stromoví

ČEZ na základě energetického zákona vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na ně zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte do 15. listopadu. celý text

ostatní | 24. 10. 2023 | Autor:
Leták - Informace pro občany č. 4 - září 2023 1

Leták - Informace pro občany č. 4 - září 2023

V infoletáku č. 4 se dozvíte informace o chodu obce a další zajímavosti. celý text

ostatní | 12. 9. 2023 | Autor:
Informace krajského úřadu - Výzva na kotlíkové dotace 1

Informace krajského úřadu - Výzva na kotlíkové dotace

Dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů se bude poskytovat na výměnu starých kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu.
Bližší informace získáte na tel.č. 485 226 579. celý text

ostatní | 12. 9. 2023 | Autor:
IDOL - modernizace odbavovacích systémů v Libereckém kraji 1

IDOL - modernizace odbavovacích systémů v Libereckém kraji

Od 1.9.2023 je v rámci Libereckého kraje nastaven nový systém odbavení cestujících v dopravě. celý text

ostatní | 12. 9. 2023 | Autor:
Policie varuje

Policie ČR varuje - infoletáček

Stále častěji dochází k podvodům v oblasti IT kriminality, proto Policie ČR nabádá k větší opatrnosti v internetovém prostředí. celý text

ostatní | 12. 9. 2023 | Autor:
ČEZ Distribuce,a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny dne 5.9.2023 1

ČEZ Distribuce,a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny dne 5.9.2023

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě. Odstávka elektřiny proběhne v úterý 5.září 2023 v čase od 7,30 - 18,30 hodin v obou našich obcích - dotčená čísla popisná jsou uvedena v příloze.
celý text

ostatní | 15. 8. 2023 | Autor:
Pozvánka na loutkové divadélko a dětskou diskotéku 1

Pozvánka na loutkové divadélko a dětskou diskotéku

Obecní úřad vše všechny děti a dospělé na akci ,,Rozloučení s prázdninami", která se bude konat v sobotu 2.září 2023 v kulturním domě v Levínské Olešnici.
Od 15.00 se můžete těšit na loutkové divadlo s pohádkou ,,O pejskovi a kočičce" a od 16.00 hodin se uskuteční dětská diskotéka. Těšíme se na celý text

ostatní | 14. 8. 2023 | Autor:
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti 1

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Liberecký kraj informuje, že se připravuje otevření nové výzvy kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro programové období 2021 – 2027. celý text

ostatní | 22. 6. 2023 | Autor:
Informace pro občany č.2 - duben 2023 1

Informace pro občany č.2 - duben 2023

Obecní úřad vydává infoleták s důležitými informace o chodu obce a o plánovaných akcích.
celý text

ostatní | 4. 4. 2023 | Autor:
Informace o kácení stromů v místní části Žďár u Staré Paky 1

Informace o kácení stromů v místní části Žďár u Staré Paky

Obecní úřad v Levínské Olešnici informuje občany, že v následujících dnech budou pracovníci Silnice LK a.s. provádět kácení a úklid vzrostlých čtyř stromů u odstavné plochy na bioodpad.
Žádáme o zvýšenou pozornost v dopravním provozu na přilehlé krajské komunikaci označené III/2934. celý text

ostatní | 24. 3. 2023 | Autor:
Infoleták č. 1 - únor 2023 1

Infoleták č. 1 - únor 2023

V letošním prvním čísle Infoletáku se dozvíte důležité informace o chodu obecního úřadu, např. termín veřejného zasedání nebo diskutované téma ohledně ošetření lip na hřišti v Levínské Olešnici.
Také nás zajímá Váš názor na fungování knihovny, prosíme o vyplnění anketního lístku. Děkujeme. celý text

ostatní | 8. 2. 2023 | Autor:
Dotační program pro občany - Nová zelená úsporám Light 1

Dotační program pro občany - Nová zelená úsporám Light

Nový dotační program nabízí možnost čerpat dotaci na renovaci (zateplení, výměna oken a dveří atd.) rodinných domů.
S vyplněním žádosti a získání bližších informací se obracejte na pracovnice MAS ´´Přiďte pobejt!" z.s. Jilemnice. celý text

ostatní | 16. 1. 2023 | Autor:
Finanční úřad - informace o rozšíření úředních hodin 1

Finanční úřad - informace o rozšíření úředních hodin

Finanční úřad pro LK informuje o rozšíření úředních hodin pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2023 v době od 23. - 31. ledna 2023. celý text

ostatní | 16. 1. 2023 | Autor:
Informace MMN a.s.Semily - ukončení pohotovostní služby pro dospělé 1

Informace MMN a.s.Semily - ukončení pohotovostní služby pro dospělé

Od ledna 2023 je zrušena lékařská pohotovostní služba pro dospělé v MMN, a.s. nemocnici v Semilech. celý text

ostatní | 16. 1. 2023 | Autor:
Oznámení o možnosti podání návrhu na Změnu územního plánu 1

Oznámení o možnosti podání návrhu na Změnu územního plánu

Obecní úřad oznamuje občanům, že mohou podávat písemné podněty na pořízení změny územního plánu Obce Levínská Olešnice.
Žádosti o změnu využití území mohou vlastníci pozemků podat na obecní úřad do 31.března 2023. celý text

ostatní | 11. 1. 2023 | Autor:
Informace pro občany - místní poplatky v roce 2023 1

Informace pro občany - místní poplatky v roce 2023

Obecní úřad v Levínské Olešnici informuje občany o výši místních poplatků na rok 2023.
K menšímu nárůstu poplatku dochází u vodního a odpadového hospodářství. celý text

ostatní | 28. 12. 2022 | Autor:
VÝSTRAHA ČHMÚ - ledovka na místních komunikacích 1

VÝSTRAHA ČHMÚ - ledovka na místních komunikacích

Upozorňujeme občany na vysoký stupeň nebezpečí - silnou ledovku na místních komunikacích dne 21.12.2022 a popřípadě 22.12.2022.
Vyzýváme občany k maximální opatrnosti při chůzi a jízdě na komunikacích.
Dále doporučujeme sledovat předpověď počasí a výstrahy ČHMÚ. celý text

ostatní | 21. 12. 2022 | Autor:
Leták Informace pro občany č. 6 - prosinec 2022 1

Leták Informace pro občany č. 6 - prosinec 2022

V letáku se dozvíte důležité informace z obecního úřadu,
mateřské školky nebo termín čerpání dovolené v zubním středisku. celý text

ostatní | 12. 12. 2022 | Autor:
Sociálně aktivizační služby v Jilemnici

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jilemnici

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Jilemnici nabízí rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci bezplatnou poradenskou službu. celý text

ostatní | 21. 11. 2022 | Autor:
Novinky v legislativě - zřízení datových schránek od 1.1.2023 1

Novinky v legislativě - zřízení datových schránek od 1.1.2023

Od 1.1.2023 dojde na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek podnikajícím fyzickým osobám a nepodnikajícím právnickým osobám. Zavedení nových datových schránek proběhne ve třech vlnách od ledna do března 2023, kdy budou noví uživatelé postupně dostávat své přihlašovací údaje. celý text

ostatní | 7. 11. 2022 | Autor:
Informace o ukončení kompostovací sezony 1

Informace o ukončení kompostovací sezony

Obecní úřad informuje občany, že kompostovací sezona bude ukončena ve 45.týdnu, poslední vývoz kontejneru proběhne v pátek 11.listopadu 2022.
celý text

ostatní | 4. 11. 2022 | Autor:
ČEZ Distribuce, a.s. - Plánovaná odstávka elektřiny - 14.11.2022 1

ČEZ Distribuce, a.s. - Plánovaná odstávka elektřiny - 14.11.2022

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánovanou odstávku elektřiny - dne 14.11.2022 od 9.00 - 17.00 hodin.
Odstávka bude zahrnovat lokalitu v osadě Ždírec, čp. 101-105, 107 celý text

ostatní | 31. 10. 2022 | Autor:
ČEZ Distribuce,a.s. - Výzva k odstranění a okleštění stromoví 1

ČEZ Distribuce,a.s. - Výzva k odstranění a okleštění stromoví

Výzva se týká těch pozemků, přes něž vede elektrické vedení a upozorňuje jejich majitele na povinnost provést odstranění a okleštění stromoví či porostů, které zasahují do ochranného pásma distribuční soustavy. celý text

ostatní | 13. 10. 2022 | Autor:
Velkoobjemový odpad - svoz proběhne v sobotu 15.10.2022 1

Velkoobjemový odpad - svoz proběhne v sobotu 15.10.2022

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v obou našich obcích v sobotu 15.října 2022. celý text

ostatní | 12. 10. 2022 | Autor:
Uzeniny BETA - ukončení prodeje v pojízdné prodejně 1

Uzeniny BETA - ukončení prodeje v pojízdné prodejně

Vedení společnosti UZENINY BETA oznamují, že z důvodu malého zájmu ukončují páteční prodej masa a uzenin formou pojízdné prodejny.
V případě zájmu o dovoz jejich výrobků a masa je možná telefonická objednávka (středa během dne ) a ve čtvrtek by Vám nákup dovezli až domů. Kontakt : 720 954 577. celý text

ostatní | 11. 10. 2022 | Autor:
ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky e.. energie - 17.10.2022 1

ČEZ Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky e.. energie - 17.10.2022

Plánované přerušení dodávky elektrické energie proběhne v pondělí 17.října 2022 od 9.00 - 15.00 hodin. Tato odstávka se týká převážně obce Žďár u Staré Paky, viz přiložená mapka.
Přerušení dodávky el. energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě. celý text

ostatní | 11. 10. 2022 | Autor:
Oznámení - odstávka pitné vody v Levínské Olešnici 4.října 2022 (úterý) od 10-12.00 hodin 1

Oznámení - odstávka pitné vody v Levínské Olešnici 4.října 2022 (úterý) od 10-12.00 hodin

Oznamujeme občanům, že dnes, tj. v úterý 4.října 2022 od 10.00-12.00 hodin bude v celé Levínské Olešnici přerušena dodávka pitné vody z důvodu odstranění závady na vodovodu ve zkušebním provozu. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 4. 10. 2022 | Autor:
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 3.října 2022 od 8 - 12 hodin 1

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 3.října 2022 od 8 - 12 hodin

V pondělí 3.října 2022 v době od 8.00 - 12.00 hodin dojde v obci Levínská Olešnice k přerušení dodávky pitné vody z důvodu realizace dostavby vodovodu. Zajistěte si na pondělní dopoledne přiměřené množství vody do zásoby.
Dále Vás žádáme o maximální šetření s pitnou vodou v termínu 3.10.-5.10.2022. celý text

ostatní | 29. 9. 2022 | Autor:
Obecní úřad Levínská Olešnice - nabídka pracovního místa 1

Obecní úřad Levínská Olešnice - nabídka pracovního místa

Obecní úřad Levínská Olešnice hledá zaměstnance na pozici - technický pracovník obce na HHP s nástupem od 1.11.2022 nebo dle dohody.
celý text

ostatní | 27. 9. 2022 | Autor:
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Levínská Olešnice 1

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Levínská Olešnice

Volby do zastupitelstva obce Levínská Olešnice se konaly ve dnech 23.-24.9.2022, ze 14 kandidátů se volilo 7 zastupitelů.
Výsledky voleb jsou v příloze.
Děkujeme všem voličům za projevenou důvěru. celý text

ostatní | 26. 9. 2022 | Autor:
Obec Levínská Olešnice - Informace k šetření s pitnou vodou - posunutí termínu 1

Obec Levínská Olešnice - Informace k šetření s pitnou vodou - posunutí termínu

V Infoletáku č. 4 - září 2022 byla uvedena informace, že v termínu od 20.9. - 25.9.2022 je nezbytné šetřit s pitnou vodou z důvodu zkušebního provozu nového vodojemu a zásobního řádu. Zhotovitel avizuje posunutí termínu na pozdější dobu, a to v předpokládaném období od 3.10. - 7.10.2022. Děkujeme. celý text

ostatní | 20. 9. 2022 | Autor:
ČEZ Distribuce - Oznámení o odstávce elektrické energie dne 5.10.2022 1

ČEZ Distribuce - Oznámení o odstávce elektrické energie dne 5.10.2022

ČEZ Distribuce, a.s. tímto oznamuje plánovanou odstávku elektrické energie v katastru Levínské Olešnice a Žďáru dne 5.10.2022 od 7,30 - 15.00 hodin (středa).
Přerušení dodávky el. energie je nutné z důvodu prací na distribuční soustavě. celý text

ostatní | 20. 9. 2022 | Autor:
Křižlické podletí 2022 - pozvánka 1

Křižlické podletí 2022 - pozvánka

Přijměte pozvání na tradiční kulturní minifestival ,,Křižlické podletí", které se uskuteční 10.9.2022 od 14 hodin. celý text

ostatní | 5. 9. 2022 | Autor:
EKO Jilemnicko s.r.o. - záměr pronájmu části nebytových prostor - haly 1

EKO Jilemnicko s.r.o. - záměr pronájmu části nebytových prostor - haly

EKO Jilemnicko s.r.o. nabízí ve svém areálu k pronájmu dvě haly o celkové výměře 223 m2 za účelem skladování. celý text

ostatní | 5. 9. 2022 | Autor:
Pozvánka na výstavu fotografií Jakuba Ludvíka 1

Pozvánka na výstavu fotografií Jakuba Ludvíka

Výstava se uskuteční v pátek 9.září 2022 od 18.00 hodin v kulturním domě v Levínské Olešnici.
Jakub Ludvík je známý český fotograf, který svým objektivem zachytil mnoho slavných osobností z řad umělců, sportovců i politiků. celý text

ostatní | 19. 8. 2022 | Autor:
Informace o odstávce pitné vody v části obce Levínská Olešnice 1

Informace o odstávce pitné vody v části obce Levínská Olešnice - UPŘESNĚNÍ TERMÍNU

K přerušení dodávky pitné vody dojde v úterý 23.8.2022 v předpokládaném čase od 7.00 hod. do 12.00 hodin.
Voda nepoteče v lokalitě Stará Veselka, Nová Veselka a v nemovitostech čp. 7, čp. 8 a čp. 17. Doporučujeme předzásobení pitnou vodou.
V ostatních částech obce voda poteče.
Děkujeme za pochop celý text

ostatní | 19. 8. 2022 | Autor:
MPSV - akce ,,Milostivé léto 2" 1

MPSV - akce ,,Milostivé léto 2"

Akce ,,Milostivé léto 2" umožňuje občanům zbavit se případných exekucí.
Akce potrvá od 1.9. 2022 - 30.11.2022. celý text

ostatní | 19. 8. 2022 | Autor:
MPSV - Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč 1

MPSV - Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč

O jednorázový příspěvek je možné také žádat na obecním úřadě
v Levínské Olešnici. celý text

ostatní | 16. 8. 2022 | Autor:
ČEZ Distribuce, a.s.- Oznámení na odstávku elektřiny dne 5.9.2022 1

ČEZ Distribuce, a.s.- Oznámení na odstávku elektřiny dne 5.9.2022

Plánovaná odstávka elektřiny proběhne dne 5.9.2022 od 9.00 do 19.00 hodin v katastru obce Žďár - osada Ždírec u čísel popisných : 101 až 105, č.p.107 celý text

ostatní | 16. 8. 2022 | Autor:
Informace obecního úřadu o plánované odstávce pitné vody od 15.8.-30.8.2022 1

Informace obecního úřadu o plánované odstávce pitné vody od 15.8.-30.8.2022

Obec Levínská Olešnice informuje, že v termínu od 15.8.-30.8.2022 bude docházet ke krátkodobým odstávkám pitné vody z důvodu stavebních prací na dostavbě vodovodu v Levínské Olešnici.
Konkrétní termíny budou včas upřesněny. celý text

ostatní | 5. 8. 2022 | Autor:
Informace o uzavírce místní komunikace - Stará Veselka v termínu od 1.8. - 31.8.2022 1

Informace o uzavírce místní komunikace - Stará Veselka v termínu od 1.8. - 31.8.2022

Z důvodu realizace stavby ,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice" bude ve dnech 1.8. - 31. 8.2022 neprůjezdná Stará Veselka. Z obou směrů bude umístěno přechodné dopravní značení. Omlouváme se za tyto nezbytné komplikace. celý text

ostatní | 18. 7. 2022 | Autor:
Pozvánka na akci ,,Posezení pod lípami" - sobota 6.srpna 2022 1

Pozvánka na akci ,,Posezení pod lípami" - sobota 6.srpna 2022

SDH Levínská Olešnice za podpory Obecního úřadu a mysliveckého spolku si Vás dovolují pozvat na tradiční posezení pod lípami. Připraveny budou soutěže pro děti, hudba a občerstvení. celý text

ostatní | 13. 7. 2022 | Autor:
Pozvánka do Čisté za sportem na ,,Čistecký pedál 2022" 1

Pozvánka do Čisté u Horek za sportem na ,,Čistecký pedál 2022"

Přihlašování na akci končí 21.7.2022, samotné cyklotoulání se uskuteční v sobotu 20.8.2022. celý text

ostatní | 13. 7. 2022 | Autor:
ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 1

ČEZ Distribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje plánované přerušení dodávky elektrické energie ve čtvrtek 28.července 2022 od 7,30 do 18,30 hodin v katastru obce Žďár. Toto se týká pouze osady Ždírec čp. 101 - 105 a čp. 107.
Přerušení dodávky je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě. celý text

ostatní | 11. 7. 2022 | Autor:
Obec zvyšuje bezpečnost chodců umístěním zásobníku reflexních prvků - 1

Obec zvyšuje bezpečnost chodců umístěním zásobníku reflexních prvků -

Obec Levínská Olešnice ve spolupráci se SMS ČR se zapojila do projektu na zvýšení bezpečnosti chodců na silnicích.
Nově jsme umístili zásobníky s reflexními prvky, v Lev. Olešnici do altánu na návsi a ve Žďáře do přístřešku k rybníčku. celý text

ostatní | 18. 5. 2022 | Autor:
Obec Levínská Olešnice - brigáda na sázení stromků v obecních lesích 1

Obec Levínská Olešnice - brigáda na sázení stromků v obecních lesích

Obec žádá širokou veřejnost o spolupráci při sázení stromků v obecních lesích, které proběhne v sobotu 2.dubna a v sobotu 9.dubna 2022. Sraz je vždy v 7,45 hodin před hasičskou zbrojnicí v Levínské Olešnici. Vezměte si s sebou rukavice a vhodné oblečení. Občerstvení zajištěno. Děkujeme za pomoc.
celý text

ostatní | 29. 3. 2022 | Autor:
MěÚ Jilemnice - Upozornění živnostníkům 1

MěÚ Jilemnice - Upozornění živnostníkům

MěÚ Jilemnice vyzývá živnostníky, aby si ověřili platnost vydaných živnostenských oprávnění před rokem 2008. V případě nejasností či dotazů kontaktujte pracovníky živnostenského odboru MěÚ Jilemnice prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. celý text

ostatní | 29. 3. 2022 | Autor:
Informace pro občany č.2 březen 2022

Informace pro občany č.2 březen 2022

Informace pro občany č.2 březen 2022
důležité informace o změně svozu odpadů v našich obcích od 1.4.2022. celý text

ostatní | 17. 3. 2022 | Autor:
dětský lékař

Zahájení ordinace dětské lékařky

Předáváme informaci všem rodičům, že se podařilo zajistit dětskou lékařku do ordinace ve Studenci a Roztokách u Jilemnice. Bližší informace na přiloženém letáku. celý text

ostatní | 17. 3. 2022 | Autor:
Humanitární pomoc pro Ukrajinu

Humanitární pomoc pro Ukrajinu

SDH Žďár vyhlásilo sbírku humanitární pomoci pro Ukrajinu, kdo se chcete připojit, bližší informace najdete na přiloženém letáku . celý text

ostatní | 7. 3. 2022 | Autor:
Jak zaslat pomoc Ukrajině - humanitární nebo finanční 1

Jak zaslat pomoc Ukrajině - humanitární nebo finanční

Obecní úřad Levínská Olešnice tímto vyjadřuje plnou podporu ukrajinskému lidu, který již několik dnů zažívá velmi těžké válečné období. Není nám tato situace lhostejná, a proto z rozpočtu obce bude odeslána finanční pomoc na některou prověřenou veřejnou sbírku.
celý text

ostatní | 2. 3. 2022 | Autor:
 Sjezd rodáků a přátel obce Levínská Olešnice bude ve dnech 24.-26.6.2022 1

Sjezd rodáků a přátel obce Levínská Olešnice bude ve dnech 24.-26.6.2022

Obec Levínská Olešnice připravuje ve dnech 24.-26.června 2022 sjezd rodáků a přátel obce.
Připravujeme bohatý doprovodný program, těšit se můžete např. na besedu, táborák s posezením u harmoniky, dechovku, taneční zábavu nebo odpoledne plné her a soutěží pro děti.
Pozvánka bude včas zveřejněna. celý text

ostatní | 28. 2. 2022 | Autor:
Obec Levínská Olešnice - nabídka pracovního místa 1

Obec Levínská Olešnice - nabídka pracovního místa

Obec Levínská Olešnice hledá pracovníka/brigádníka pro správu a údržbu obecního majetku.
Jedná se o pracovní poměr na dohodu o provedení práce (DPP).
Více informací viz leták. celý text

ostatní | 28. 2. 2022 | Autor:
Informace pro občany č. 1 -únor 2022 1

Informace pro občany č. 1 -únor 2022

Obecní úřad Levínská Olešnice vydává letošní první Informace pro občany č. 1-únor 2022, kde se dozvíte důležité informace např. program veřejného zasedání, místní poplatky, nový systém sběru odpadů atd. celý text

ostatní | 4. 2. 2022 | Autor:
Finanční úřad - informace k vyplnění daňového přiznání z nemovitých věcí 1

Finanční úřad - informace k vyplnění daňového přiznání z nemovitých věcí

FÚ pro Liberecký kraj, pobočka Jilemnice nabízí pomoc našim občanům s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.
V případě potřeby kontaktujte pracovníky správce daně ve dnech od 3.ldna do 7.února 2022.
celý text

ostatní | 5. 1. 2022 | Autor:
Testovací centrum Nová Paka (PCR ze slin, antigenní) - nově otevřeno 1

Testovací centrum Nová Paka (PCR ze slin, antigenní) - nově otevřeno

Předáváme informaci o nedávno otevřeném testovacím centru v Nové Pace (PCR ze slin, antigenní). V případě potřeby se mohou v tomto centru otestovat také naši občané. celý text

ostatní | 29. 12. 2021 | Autor:
Výstupy ankety prováděné ve dnech 10.-23.9.2021 1

Výstupy ankety prováděné ve dnech 10.-23.9.2021

Obec Levínská Olešnice požádala občany a chalupáře o vyplnění dotazníku, jehož cílem bylo zjistit názory, přání a potřeby pro spokojený život v obci.
Výsledky z dotazníků byly mimo jiné použity jako podklad pro nově vznikající strategický dokument ,,Program rozvoje obce". celý text

ostatní | 24. 11. 2021 | Autor:
Policie ČR - varování před krádežemi vloupáním 1

Policie ČR - varování před krádežemi vloupáním

Policie Libereckého kraje varuje majitele nemovitostí před
krádežemi vloupáním. celý text

ostatní | 24. 11. 2021 | Autor:
Informace z obecního úřadu - Infoleták č. 9 - listopad 2021 1

Informace z obecního úřadu - Infoleták č. 9 - listopad 2021

Infoleták č. 9 obsahuje informaci o konání veřejného zasedání ZO, vánoční soutěži ve zdobení stromečku na návsi, pozvánku na adventní trhy atd. celý text

ostatní | 21. 11. 2021 | Autor:
Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 22.11.2021 od 19.00 hod. , KD Lev. Olešnice 1

Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 22.11.2021 od 19.00 hod. , KD Lev. Olešnice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 22.11.2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti KD Levínská Olešnice.
Budou dodržena všechna platná nařízení ohledně koronaviru. celý text

ostatní | 12. 11. 2021 | Autor:
první předchozí
ze 3
poslední