Navigace

Obsah

Rok 2023 - Rozbory pitné vody

25.7.2023 - Rozbor pitné vody - krácený vzorek, LO - čerpací stanice Staženo: 13x | 10.10.2023

25.7.2023 Rozbor pitné vody-krácený vzorek, Žďár čerpací stanice Staženo: 11x | 10.10.2023

11.7.2023 - Rozbor pitné vody - úplný vzorek, Žďár čp. 22 Staženo: 15x | 08.09.2023

11.07.2023 - Rozbor pitné vody - krácený vzorek, LO čp. 94 OÚ Staženo: 19x | 08.09.2023

28.03.2023 - Rozbor pitné vody - krácený vzorek, Žďár čp. 24 Staženo: 25x | 12.06.2023

28.03.2023 - Rozbor pitné vody - úplný - LO čp. 141 Staženo: 22x | 12.06.2023

Rok 2022 - Rozbory pitné vody

19.7.2022 Rozbor pitné vody -krácený vzorek, Lev. Oleš. čp. 100 Staženo: 65x | 13.09.2022

19.7.2022 Rozbor pitné vody - krácený vzorek, Lev. Oleš. - čerpací stanice Staženo: 62x | 13.09.2022

19.7.2022 Rozbor pitné vody - krácený vzorek, Žďár - čerpací stanice Staženo: 59x | 13.09.2022

19.7.2022 - Rozbor pitné vody -krácený vzorek, Žďár čp.- 22 Staženo: 52x | 13.09.2022

25.7.2022 Radionuklidy + RADON ve vodě, Žďár čp. 22 Staženo: 58x | 13.09.2022

19.7.2022 - Rozbor pitné vody - krácený vzorek, LO čp. 100 Staženo: 69x | 10.08.2022

19.7.2022 Rozbor pitné vody - dílčí + rad., Žďár čp. 22 Staženo: 77x | 10.08.2022

8.3.2022 Rozbor pitné vody - dílčí - OÚ LO Staženo: 84x | 25.04.2022

8.3.2022 Rozbor pitné vody- dílčí - Žďár čp. 24 Staženo: 81x | 25.04.2022

Rok 2021 - Rozbory pitné vody

23.11.2021 - Radionuklidy + radon ve vodě - Lev. Olešnice čp. 94 Staženo: 118x | 02.02.2022

23.11.2021 - částečný rozbor vzorku pitné vody - Lev. Olešnice čp. 94 Staženo: 114x | 02.02.2022

23.11.2021 - Úplný rozbor vzorku pitné vody - Žďár čp. 16 Staženo: 96x | 02.02.2022

14.9.2021 - úplný rozbor vzorku pitné vody - Lev. Olešnice Staženo: 146x | 18.10.2021

Rozbor vzorku pitné vody - 20.7.2021 Lev. Olešnice Staženo: 136x | 04.08.2021

Stránka