Navigace

Obsah

Územní plán, úplné znění po vydání změny

Nabytí účinnosti poslední změny: 5. 1. 2018

 

Číslo Název
1. Textová část
2. Hlavní výkres
3. Koordinační výkres
4. Transformace platného ÚP na nový mapový podklad
5. Grafická část - přílohy
6.  
7.  
8.  
9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasport místních komunikací (návrh)

 

Číslo Název Velikost
1. Fotodokumentace 18 MB
2. Technická zpráva 47 kB
3. Situace 2,7 MB
4. Pasport tabelární (XLS)                                              275 kB

A picture
A picture