Navigace

Obsah

ROK   2023

Další informace k jednotlivým výzvám získáte u starostky obce Zdeňky Noskové, tel.: 724181526

 

Výzva na podání cenové nabídky na stavební práce  ,,Výstavba nového obecního domu v Levínské Olešnici"

veřejná zakázka se řídí dle ZZVZ v platném znění, probíhá v režimu  zjednodušeného podlimitního řízení

Datum uveřejnění zakázky : 23.11.2023 

Termín ukončení veřejné zakázky : 10.01.2024 12.00 hodin, 

 PRODLOUŽENÍ  lhůty pro podání nabídek  z důvodu přijatých dotazů je stanovený  do 22.1.2024 do 12.00 hodin

 

PRODLOUŽENÍ  lhůty pro podání nabídek  z důvodu přijatých dotazů je stanovený  do 28.2.2024 do 10.00 hodin

 

Bližší informace a příjem cenových nabídek je možný přes Portál pro vhodné uveřejnění viz odkaz :

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vystavba-noveho-obecniho-domu-v-levinske-olesnici

 

 

Výzva č. 4/2023 na akci ,,Demolice stávajícího objektu č.p. 72 v Levínské Olešnici"

Termín k podání cenové nabídky : do 15.05.2023 do 12.00 hodin

Výzva č. 4 - 2023.pdf (114.77 kB)

B - STZ BP LO 72.pdf (118.85 kB)

C.1 Situace širších vztahů.pdf (116.88 kB)

C.2 Situace.pdf (83.32 kB)

D.01 Technická zpráva - text.pdf (61.57 kB)

D.05 Pohledy objektu.pdf (60.58 kB)

E.1 fotodokumentace.pdf (14.32 MB)

Příloha č. 2- Krycí list.docx (25.38 kB)

Příloha č. 4 -Cestne_prohlaseni.doc (32 kB)

Příloha č. 3 -Výkaz výměr - rozpočet.xlsx (81.44 kB)    NEPLATNÉ  - chybně uvedená sazba DPH

Příloha č. 3  - Rozpočet a VV slepý - daň 21 %.xlsx (81.29 kB)    (opraveno 9.5.2023)

 

 

Výzva č. 3/2023 na akci ,,Výměna střešní krytiny na budově č.p. 73 ve Žďáru u Staré Paky"

Termín k podání cenové nabídky : do 24.04.2023 do 12.00 hodin

Výzva č. 3-2023.pdf (1.31 MB)

0 - průvodní zpráva.pdf (321.5 kB)

1-1 dotčený pozemek.pdf (93.87 kB)

1-2 snímek KN.pdf (33.82 kB)

2 -foto - stávající stav.pdf (504.97 kB)

3- původní PD.pdf (1.24 MB)

Příloha č. 2 Souhrnný krycí list.docx (25.69 kB)

Cestne_prohlaseni.doc (32 kB)

Slepý rozpočet - Výměna krytiny - Žďár.xlsx (48.99 kB)

 

 

Výzva č. 2/2023 na akci ,,Demolice stávajícího objektu č.p. 152 v Levínské Olešnici"

Termín k podání cenové nabídky : do 09.02.2023 do 12.00 hodin

 

Výzva č. 2-2023.pdf (1.35 MB)

Demolice - Výkaz výměr slepý.xlsx (71.85 kB)

PD BP Lev. Olešnice 152.zip (6.86 MB)

Příloha č. 3- Krycí list.docx (25.3 kB)

Cestne_prohlaseni.doc (32 kB)

 

 

Výzva č. 1/2023 na akci ,,Návrh na ošetření dřevin včetně realizace ošetření" - ZRUŠENA

Rozhodnutím zadavatele  ze dne 06.02.2023 byla tato veřejná zakázka malého rozsahu zrušena.

img-230206102757.pdf (164.13 kB)

 

 

ROK  2022

Další informace k jednotlivým výzvám získáte u starostky obce Zdeňky Noskové, tel.: 724181526

 

Výzva č. 1/2022  - ,, Levínská Olešnice, lesní cesta na p.p.č. 598/2, k.ú. Žďár u Staré Paky"

Termín k podání cenové nabídky : 25.ledna 2022 - 9.2.2022 do 9.00 hodin

Výzva č. 1-2022.pdf (156.04 kB)

00 Seznam příloh.pdf (57.38 kB)

A Průvodní zpráva příloha 1 rozdělení pozemků.pdf (37.86 kB)

A Průvodní zpráva.pdf (134.92 kB)

B Souhrnná technická zpráva.pdf (145.82 kB)

C_1 Celková přehledná situace.pdf (538.15 kB)

C_2 Koordinační situace.pdf (653.81 kB)

C_3 Katastrální situace.pdf (800.84 kB)

D_1_1 Situace sekce 1.pdf (682.59 kB)

D_4 Fotodokumentace stávajícího stavu.pdf (7.75 MB)

E_Soupis prací export_List 1.xls (42.5 kB)

E Výkaz výměr.pdf (130.74 kB)

D_1_2 Situace sekce 2.pdf (482.04 kB)

D_2 Podélný profil.pdf (627.02 kB)

D_3 Vzorový příčný řez.pdf (232.12 kB)

 

 

Rok 2020

Další informace k jednotlivým výzvám získáte u starostky obce Zdeňky Noskové, tel.: 724181526

 

Výzva č. 2/2020 - ,,Modernizace vybavení a rekonstrukce stravovacího zařízení a jídelny MŠ"

Termín : 28. května 2020 - 24. června 2020 do 12.00 hodin

Výzva č. 2-2020 - MŠ LO - rekonstrukce podlahy v jídelně.pdf (1.01 MB)

0- průvodní zpráva.pdf (235.93 kB)

Slepý rozpočet - Stavební úpravy části prostor v č.p. 151 Levínská Olešnice.xlsx (29.91 kB)

Cestne_prohlaseni.doc (33 kB)

 

 

Výzva č. 1/2020 - ,,Modernizace vybavení a rekonstrukce stravovacího zařízení a jídelny MŠ"

Termín : 6.května 2020 - 25.května 2020 do 12.00 hodin

Výzva č. 1-2020 - MŠ LO - rekonstrukce podlahy v jídelně- PDF.pdf (1.01 MB)

0- průvodní zpráva.pdf (235.93 kB)

Slepý rozpočet - Stavební úpravy části prostor v č.p. 151 Levínská Olešnice.xlsx (29.91 kB)

Cestne_prohlaseni.doc (33 kB)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rok 2019
Další informace k jednotlivým výzvám získáte u starostky obce Zdeňky Noskové, tel.: 724181526

Výzva č. 1/2019 - ,,Dodávka osobního automobilu"

Termín: 29.1. - 20.2. 2019

Text výzvy

Příloha č. 1

Příloha č. 2 - upřesnění zadávacích podmínek

 

 

 

Výzva č. 2/2019 - ,,Oprava části komunikace p.p.č. 620 k.ú. Žďár u Staré Paky"

Termín : 30.1. - 20.2. 2019

 

 

Výzva č. 3/2019 - ,,Oprava centrálního kříže - Boží muka na hřbitově v Levínské Olešnici"

Termín : 26.3.- 24.4.2019

 

Výzva č. 4/2019 - ,,Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici"

Termín : 26.3.- 24.4.2019

 

 

Výzva č. 5/2019 - ,,Oprava části komunikace p.p.č. 1423/2 k.ú. Levínská Olešnice"

Termín : 30.5.- 19.6.2019 - 12.00 hod.

 

 

Výzva č. 6/2019 - ,,Demolice stávajícího objektu č.p. 152 a výstavba nového obecního domu" -

zajištění komplexních projekčních a inženýrských činností

Termín : 14.11.2019 - 17.2.2020

Text Výzvy č. 6/2019

Příloha č. 1- Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 - Fotodokumentace

Příloha č. 3 - Šablona CN

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení

 

 

Rok 2018
Další informace k jednotlivým výzvám získáte u starostky obce Zdeňky Noskové, tel.: 724181526

Výzva č.1/2018 - Ošetření dřevin ve Žďáru u Staré Paky
Termín: 24.1. - 16.2. 2018
Text výzvy
Zadávací dokumentace

Fotodokumentace
Čestné prohlášení

Výzva č.2/2018 - Dětské hřiště u MŠ Levínská Olešnice
Termín: 5. - 20.2. 2018
Text výzvy

Zadávací dokumentace
Čestné prohlášení

 

Výzva č.3/2018 - Oprava střechy kulturního domu Levínská Olešnice
Termín: 26.3. - 24.4. 2018
Text výzvy

Příloha č.1 Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Technický výkres nový stav
Technický výkres stávající stav
Technická zpráva

 

Výzva č.4/2018 - Výměna vchodových dveří u MŠ
Levínská Olešnice

Termín: 29.1. - 16.2. 2018
Text výzvy
Zadávací dokumentace
Fotodokumentace
Čestné prohlášení

 

Výzva č.5/2018 - Oprava pomníku padlým v Levínské Olešnici
Termín: 1.2. - 20.2. 2018
Text výzvy

Zadávací dokumentace a položkový rozpočet
Čestné prohlášení

 

Výzva č.6/2018 - Oprava komunikace p.p.č. 1411/1
v k.ú. Levínská Olešnice

Termín: 1.2. - 20.2. 2018
Text výzvy

Projektová dokumentace
Položkový rozpočet
Čestné prohlášení

 

Výzva č.7/2018 - Přestrojení čerpací stanice ve Žďáru u Staré Paky
Termín: 26.3. - 24.4. 2018
Text výzvy

Příloha č. 1 Schéma přestavby

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Příloha č.3 Čestné prohlášení

 

                  

Výzva č.8/2018 - ,,Úprava prostranství u vodárny ve Žďáru u Staré Paky"

Termín: 11.4. - 24.4. 2018

Zadání výzvy + fotodokumentace

Příloha č.3 Čestné prohlášení

 

 

Rok 2017

Výzva č. 1/2017 - Zateplení stropu v Kulturním domě
v Levínské Olešnici

Termín: 13.3. - 27.3. 2017
Text výzvy
Zadávací dokumentace 1
Zadávací dokumentace 2
Zadávací dokumentace 3
Příloha
Příloha

                                                

Výzva č. 2/2017 - Lokální výstražný a varovný systém
Termín: 13.3.  -  29. 3. 2017
Text výzvy
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

Příloha č.4
Příloha č.5
Příloha č.6
Příloha č.7

Příloha č.8

                                                         

Výzva č. 3/2017 - Digitální povodňový plán
Termín: 13.3.  -  29. 3. 2017
Text výzvy
Projektová dokumentace
Příloha č.1
Příloha č.2

 

Výzva č. 4/2017 - Dopravní automobil JSDHO Levínská Olešnice

Termín: 15.3. - 3.4. 2017
Text výzvy
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4

 

 

Výzva č. 5/2017 - Oprava propustku na drobné vodoteči     ve Žďáru u Staré Paky

Termín: 22.5. - 5.6. 2017
Text výzvy
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace AR1
Příloha č.1 Zadávací dokumentace AR2
Příloha č.2 Položkový rozpočet
Příloha č.3 Čestné prohlášení
Příloha č.4 Mapa širších vztahů

 


 

Výzva č. 6/2017 - Oprava historické hasičské zbrojnice v Levínské Olešnici

Termín: 31.5. - 14.6. 2017

Text výzvy
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Čestné prohlášení

 

 

Výzva č. 7/2017 - Modernizace kuchyně v KD Žďár u Staré Paky

Termín: 14. - 26.6. 2017

Text výzvy
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 2 Položkový rozpočet
Příloha č. 3 Čestné prohlášení

 

 

Výzva č. 8/2017 - Odbahnění malé vodní nádrže Žďár u Staré Paky

Termín: 28.7. - 11.8. 2017

Text výzvy
Příloha č.1 Projektová dokumentace
Příloha č.2 Položkový rozpočet akce
Příloha č.3 Čestné prohlášení
Příloha č.4 Návrh smlouvy o dílo
Příloha č.5 Podmínky uložení sedimentu
Příloha č.6 Místo uložení sedimentu

 

Výzva č. 9/2017 - Oprava střechy vodárny Levínská Olešnice

Termín: 25.10. - 6.11. 2017

Text výzvy
Příloha č.1 Mapa se zákresem vodárny
Příloha č.2 Fotodokumentace

Příloha č.3 Čestné prohlášení

 

 

 


A picture
A picture