Veřejné zakázky

2024

Další informace k jednotlivým výzvám získáte u starostky obce Zdeňky Noskové, tel.: 724181526

Výzva č. 1/2024  k předložení cenové a věcné nabídky na akci :,, Zpevněná plocha pro odpadové hospodářství vč. sjezdu a vč. ohrazení pro nádoby na tříděný odpad “ 

Termín k podání cenové nabídky: do 18.03.2024 do 12.00 hodin


2023

Výzva na podání cenové nabídky na stavební práce  ,,Výstavba nového obecního domu v Levínské Olešnici"

veřejná zakázka se řídí dle ZZVZ v platném znění, probíhá v režimu  zjednodušeného podlimitního řízení

Datum uveřejnění zakázky: 23.11.2023 

Termín ukončení veřejné zakázky : 10.01.2024 12.00 hodin, 

PRODLOUŽENÍ  lhůty pro podání nabídek  z důvodu přijatých dotazů je stanovený  do 22.1.2024 do 12.00 hodin

PRODLOUŽENÍ  lhůty pro podání nabídek  z důvodu přijatých dotazů je stanovený  do 28.2.2024 do 10.00 hodin

Bližší informace a příjem cenových nabídek je možný přes Portál pro vhodné uveřejnění viz odkaz: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vystavba-noveho-obecniho-domu-v-levinske-olesnici

Výzva č. 4/2023 na akci ,,Demolice stávajícího objektu č.p. 72 v Levínské Olešnici"

Termín k podání cenové nabídky: do 15.05.2023 do 12.00 hodin

Výzva č. 3/2023 na akci ,,Výměna střešní krytiny na budově č.p. 73 ve Žďáru u Staré Paky"

Termín k podání cenové nabídky: do 24.04.2023 do 12.00 hodin

Výzva č. 2/2023 na akci ,,Demolice stávajícího objektu č.p. 152 v Levínské Olešnici"

Termín k podání cenové nabídky: do 09.02.2023 do 12.00 hodin

Výzva č. 1/2023 na akci ,,Návrh na ošetření dřevin včetně realizace ošetření" - ZRUŠENA

Rozhodnutím zadavatele  ze dne 06.02.2023 byla tato veřejná zakázka malého rozsahu zrušena.


2022

Výzva č. 1/2022  - ,, Levínská Olešnice, lesní cesta na p.p.č. 598/2, k.ú. Žďár u Staré Paky"

Termín k podání cenové nabídky : 25.ledna 2022 - 9.2.2022 do 9.00 hodin


2020

Výzva č. 2/2020 - ,,Modernizace vybavení a rekonstrukce stravovacího zařízení a jídelny MŠ"

Termín : 28. května 2020 - 24. června 2020 do 12.00 hodin

Výzva č. 1/2020 - ,,Modernizace vybavení a rekonstrukce stravovacího zařízení a jídelny MŠ"

Termín : 6.května 2020 - 25.května 2020 do 12.00 hodin


2019

Výzva č. 1/2019 - ,,Dodávka osobního automobilu"

Termín: 29.1. - 20.2. 2019

Výzva č. 2/2019 - ,,Oprava části komunikace p.p.č. 620 k.ú. Žďár u Staré Paky"Termín : 30.1. - 20.2. 2019

Výzva č. 3/2019 - ,,Oprava centrálního kříže - Boží muka na hřbitově v Levínské Olešnici"

Termín : 26.3.- 24.4.2019

Výzva č. 4/2019 - ,,Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici"

Termín: 26.3.- 24.4.2019

Výzva č. 5/2019 - ,,Oprava části komunikace p.p.č. 1423/2 k.ú. Levínská Olešnice"

Termín : 30.5.- 19.6.2019 - 12.00 hod.

Výzva č. 6/2019 - ,,Demolice stávajícího objektu č.p. 152 a výstavba nového obecního domu" - zajištění komplexních projekčních a inženýrských činností

Termín : 14.11.2019 - 17.2.2020


2018

Výzva č.1/2018 - Ošetření dřevin ve Žďáru u Staré Paky
Termín: 24.1. - 16.2. 2018

Výzva č.2/2018 - Dětské hřiště u MŠ Levínská Olešnice
Termín: 5. - 20.2. 2018

Výzva č.3/2018 - Oprava střechy kulturního domu Levínská Olešnice
Termín: 26.3. - 24.4. 2018

Výzva č.4/2018 - Výměna vchodových dveří u MŠ
Levínská Olešnice
Termín: 29.1. - 16.2. 2018

Výzva č.5/2018 - Oprava pomníku padlým v Levínské Olešnici
Termín: 1.2. - 20.2. 2018

Výzva č.6/2018 - Oprava komunikace p.p.č. 1411/1
v k.ú. Levínská Olešnice
Termín: 1.2. - 20.2. 2018

Výzva č.7/2018 - Přestrojení čerpací stanice ve Žďáru u Staré Paky
Termín: 26.3. - 24.4. 2018

Výzva č.8/2018 - ,,Úprava prostranství u vodárny ve Žďáru u Staré Paky"

Termín: 11.4. - 24.4. 2018


2017

Výzva č. 1/2017 - Zateplení stropu v Kulturním domě
v Levínské Olešnici
Termín: 13.3. - 27.3. 2017

Výzva č. 2/2017 - Lokální výstražný a varovný systém
Termín: 13.3.  -  29. 3. 2017

Výzva č. 3/2017 - Digitální povodňový plán
Termín: 13.3.  -  29. 3. 2017 

Výzva č. 4/2017 - Dopravní automobil JSDHO Levínská Olešnice

Termín: 15.3. - 3.4. 2017

Výzva č. 5/2017 - Oprava propustku na drobné vodoteči ve Žďáru u Staré Paky

Termín: 22.5. - 5.6. 2017

Výzva č. 6/2017 - Oprava historické hasičské zbrojnice v Levínské Olešnici

Termín: 31.5. - 14.6. 2017

Výzva č. 7/2017 - Modernizace kuchyně v KD Žďár u Staré Paky

Termín: 14. - 26.6. 2017

Výzva č. 8/2017 - Odbahnění malé vodní nádrže Žďár u Staré Paky

Termín: 28.7. - 11.8. 2017

Výzva č. 9/2017 - Oprava střechy vodárny Levínská Olešnice

Termín: 25.10. - 6.11. 2017