Oprava křížku u Žďáru

Program obnovy venkova se obci daří plnit.

Program obnovy venkova se obci daří plnit.

V měsíci srpnu byla dokončena celková oprava drobné sakrální stavby , pomníčku s nikou.
Pomníček se nachází poblíž Žďáru na pokraji lesního porostu u cesty ke Studenci. Tato lokalita je na rozhraní katastrů obcí Levínská Olešnice a Studence.
Celková oprava této drobné stavby byla opravdu nutná. Na jejím špatném stavu se podepsal hlavně zub času ale také nenechavé ruce vandalů. Ti dílo zkázy dokončili. Stav před a po opravě je zřejmý z přiložených fotografií. Ty pořídil pan Jaromír Tuma a  kamenosochař pan Rudolf Huťa, který prováděl celkovou opravu pomníčku. Bylo nutno vybudovat i  nové základy aby stavba byla řádně staticky zajištěna. Náklady na opravu dosáhly částky 31 200,-Kč. Tyto prostředky byly získány z grantového fondu Libereckého kraje se spoluúčastí obce Levínská Olešnice.
Obec ve svém programu obnovy venkova (POV-je na www .levinskaolesnice.cz k nahlédnutí) řeší opravu a údržbu kulturních památek nacházejících se v katastru obce s dlouhodobou perspektivou. Již v minulých letech do tohoto programu investovala částku vyšší než 100 000,-Kč.
Nyní jsou připravovány podklady pro celkovou opravu kříže u prodejny potravinami ve Žďáře, zde je rozpočet cca 150 000,-Kč a příslib dotace ze sdružení "Mas Přijďte pobejt" prostřednictvím SZIF ministerstva zemědělství. S opravou drobné sakrální stavby v lokalitě na kopci u Šimůnků počítáme na příští rok.
V příloze je fotodokumentace opravy pomníčku u Žďáru. Posuďte sami, zda jsou vynaložené prostředky použity účelně. Obec touto záslužnou činností přispívá k zachování kulturního dědictví pro příští generace. Každopádně doporučuji tuto lokalitu navštívit, berte to jako tip na malý rodinný výlet.
 
A.L.
Datum vložení: 1. 8. 2009 8:00
Datum poslední aktualizace: 14. 4. 2016 20:47
Autor: Správce Webu