Dotace a realizované projekty

Dovybavení věcnými prostředky PO 1

Dovybavení věcnými prostředky PO

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2023 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením dotace z programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje

Lesnický fond Libereckého kraje 1

Lesnický fond Libereckého kraje

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2023 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení dotace z lesnického fondu Libereckého kraje

2023 Projekt s názvem Investice do rekonstrukce lesní cesty

2023 Projekt s názvem Investice do rekonstrukce lesní cesty

Datum: 22. 4. 2024

Je spolufinancován Evropskou unií do budování, Investice do budování a rekonstrukcí lesnické infrastruktury.

2022 Dostavba vodovodu Levínská Olešnice 1

2022 Dostavba vodovodu Levínská Olešnice

Datum: 22. 4. 2024

Fond ochrany vod Libereckého kraje
Obec Levínská Olešnice získala od Libereckého kraje individuální dotaci z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na akci

2022 Dostavba vodovodu Levínská Olešnice 1

2022 Dostavba vodovodu Levínská Olešnice

Datum: 22. 4. 2024

Ministerstvo zemědělství ČR tento projekt ,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice" podpořilo dotací z programu 129 300 - Podpora výstavby a technického zhodnocení vodovodů pro veřejnou potřebu II " ve výši 12 997 000 Kč.

2021 Drobné stavební úpravy KD - pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice 1

2021 Drobné stavební úpravy KD - pohostinství, čp. 73 Levínská Olešnice

Datum: 22. 4. 2024

Dotační fond Libereckého kraje

2021 Modernizace stravovacího zařízení a jídelny MŠ Levínská Olešnice

Datum: 22. 4. 2024

SZIF - dotační výzva č. 06 administrovala MAS ,,Přiďte pobejt!"

2021 Lesnický fond Libereckého kraje 1

2021 Lesnický fond Libereckého kraje

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2021 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje

2020 Ministerstvo vnitra

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2020 obec obdržela z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR neinvestiční finanční prostředky k zajištění výdajů JSDHO ve výši 1200,- Kč - odborná příprava velitelů jednotek

Lesnický fond Libereckého kraje 1

2020 Lesnický fond Libereckého kraje

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje

2020 Lesnický fond Libereckého kraje 1

2020 Lesnický fond Libereckého kraje

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje

2020 Lesnický fond Libereckého kraje 1

2020 Lesnický fond Libereckého kraje

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2020 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje

2019 Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici 1

2019 Dokončení opravy KD v Levínské Olešnici

Datum: 22. 4. 2024

Dotační fond Libereckého kraje

2019 Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici 1

2019 Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici

Datum: 22. 4. 2024

Dotační fond Libereckého kraje

2019 Lesnický fond Libereckého kraje 1

2019 Lesnický fond Libereckého kraje

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2019 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínská Olešnice přidělení finančního příspěvku z lesnického fondu Libereckého kraje

2018 Oprava komunikace na p. č. 1411/1 v Levínské Olešnici 1

2018 Oprava komunikace na p. č. 1411/1 v Levínské Olešnici

Datum: 22. 4. 2024

Projekt „Oprava komunikace na p. č. 1411/1 v Levínské Olešnici“ byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

2018 Odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 16 v k.ú. Žďáru Staré Paky 1

2018 Odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 16 v k.ú. Žďáru Staré Paky

Datum: 22. 4. 2024

Tento projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu MZe 129 290 ,,Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádrží".

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínské Olešnice 1

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínské Olešnice

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj hospodaření v lesích v majetku Obce Levínské Olešnice přidělením těchto účelových dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje.

2017 Dopravní automobil JSDHO Levínská Olešnice 1

2017 Dopravní automobil JSDHO Levínská Olešnice

Datum: 22. 4. 2024

V roce 2017 podpořil Liberecký kraj naši výjezdovou jednotku hasičů přidělením dotace z programu 1.1 podpora jednotek požární ochrany Libereckého kraje.