Navigace

Obsah

Aktuality

02.12.2023

Obecní úřad Levínská Olešnice - zveřejnění výzvy na obsazení pracovní pozice účetní obce, rozpočtář 1

Obecní úřad Levínská Olešnice - zveřejnění výzvy na obsazení pracovní pozice účetní obce, rozpočtář

Obecní úřad Levínská Olešnice zveřejňuje výzvu na obsazení pracovní pozice účetní obce, rozpočtář. Písemné přihlášky mohou uchazeči osobně předat v zalepených obálkách na podatelnu obecního úřadu v úředních hodinách nebo ji mohou zaslat na adresu úřadu nejpozději do 21.12.2013 do 12.00 hodin.

Detail

28.11.2023

Finanční úřad - Informace o výjezdech pracovníků na obce a provozu infolinek 1

Finanční úřad - Informace o výjezdech pracovníků na obce a provozu infolinek

Finanční úřad pro Liberecký kraj sděluje, že vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení Územního pracoviště v Jilemnici, budou v týdnu od 8.1. do 12.1 2024 pracovníci oddělení majetkových daní Územního pracoviště v Semilech úřadovat na Městském úřadě v Jilemnici (v přízemí, v prostoru obřadní síně).

Detail

28.11.2023

Pozvánka na kulturní akce v obci - slavnostní zahájení adventu a vánoční koncert 1

Pozvánka na kulturní akce v obci - slavnostní zahájení adventu a vánoční koncert

Obecní úřad si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení adventu, který proběhne v sobotu 9.prosince 2023 od 15 hodin před budovou obecního úřadu. Dále přijměte pozvání do KD v Levínské Olešnici na tradiční Vánoční koncert, který je naplánovaný na pátek 15.prosince 2023 od 18 hodin.

Detail

02.11.2023

Pozvánka na divadelní představení - 25.11.2023 od 18 hodin 1

Pozvánka na divadelní představení - 25.11.2023 od 18 hodin

Obec Levínská Olešnice si Vás dovoluje pozvat na tradiční podzimní divadelní představení do kulturního domu v Levínské Olešnici. Představí se divadelní spolek Mříčná se známou pohádkou ,,Mrazík". Těšíme se na Vás.

Detail

25.10.2023

Oznámení - Ukončení kompostovací sezony  2023  1

Oznámení - Ukončení kompostovací sezony 2023

Kompostovací sezona v obou obcích bude ukončena ve 46. týdnu, tj.v rozmezí dnů od 13.11. - 16.11.2023. Po tomto termínu budou kontejnery zazimovány. V obou obcích budou v zimním období k dispozici hnědé nádoby na odkládání bioodpadu.

Detail

24.10.2023

ČEZ Distribuce, a.s. - Odstranění a okleštění stromoví 1

ČEZ Distribuce, a.s. - Odstranění a okleštění stromoví

ČEZ na základě energetického zákona vyzývá vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž vede nadzemní elektrické vedení nebo na ně zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů. Zásah proveďte do 15. listopadu.

Detail

12.09.2023

Leták - Informace pro občany č. 4 - září 2023 1

Leták - Informace pro občany č. 4 - září 2023

V infoletáku č. 4 se dozvíte informace o chodu obce a další zajímavosti.

Detail

12.09.2023

Informace krajského úřadu - Výzva na kotlíkové dotace 1

Informace krajského úřadu - Výzva na kotlíkové dotace

Dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů se bude poskytovat na výměnu starých kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu. Bližší informace získáte na tel.č. 485 226 579.

Detail

12.09.2023

IDOL - modernizace odbavovacích systémů v Libereckém kraji 1

IDOL - modernizace odbavovacích systémů v Libereckém kraji

Od 1.9.2023 je v rámci Libereckého kraje nastaven nový systém odbavení cestujících v dopravě.

Detail

12.09.2023

Policie varuje

Policie ČR varuje - infoletáček

Stále častěji dochází k podvodům v oblasti IT kriminality, proto Policie ČR nabádá k větší opatrnosti v internetovém prostředí.

Detail


A picture
A picture