Navigace

Obsah

Aktuality

28.11.2021

Obecní úřad Levínská Olešnice - přání k adventnímu času 1

Obecní úřad Levínská Olešnice - adventní přání

Vážení spoluobčané, sousedé, dnešní nedělí začíná adventní čas, mnozí z nás zapálí první svíci na adventním věnci. Tato svíčka symbolizuje naději, která nám je v této složité době více než potřebná. Za obecní úřad Vám přejeme hlavně hodně zdraví a také klidný a šťastný adventní čas.

Detail

24.11.2021

Výstupy ankety prováděné ve dnech 10.-23.9.2021 1

Výstupy ankety prováděné ve dnech 10.-23.9.2021

Obec Levínská Olešnice požádala občany a chalupáře o vyplnění dotazníku, jehož cílem bylo zjistit názory, přání a potřeby pro spokojený život v obci. Výsledky z dotazníků byly mimo jiné použity jako podklad pro nově vznikající strategický dokument ,,Program rozvoje obce".

Detail

24.11.2021

Policie ČR - varování před krádežemi vloupáním 1

Policie ČR - varování před krádežemi vloupáním

Policie Libereckého kraje varuje majitele nemovitostí před krádežemi vloupáním.

Detail

21.11.2021

Informace z obecního úřadu - Infoleták č. 9 - listopad 2021 1

Informace z obecního úřadu - Infoleták č. 9 - listopad 2021

Infoleták č. 9 obsahuje informaci o konání veřejného zasedání ZO, vánoční soutěži ve zdobení stromečku na návsi, pozvánku na adventní trhy atd.

Detail

12.11.2021

Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 22.11.2021 od 19.00 hod. , KD Lev. Olešnice 1

Pozvánka na veřejné zasedání ZO - 22.11.2021 od 19.00 hod. , KD Lev. Olešnice

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 22.11.2021 od 19.00 hodin v zasedací místnosti KD Levínská Olešnice. Budou dodržena všechna platná nařízení ohledně koronaviru.

Detail

05.11.2021

Obec Levínská Olešnice - Oznámení o zahájení prací 1

Obec Levínská Olešnice - Oznámení o zahájení prací

Obec Levínská Olešnice zveřejňuje Oznámení o zahájení prací na stavbě ,,Dostavba vodovodu Levínská Olešnice."

Detail

05.11.2021

Ukončení kompostovací sezony 1

Ukončení kompostovací sezony

Obec Levínská Olešnice oznamuje, že k ukončení kompostovací sezony dojde ve 45. týdnu, tj. od 8. - 12.11.2021. Poslední vývoz kontejneru se uskuteční v pátek dne 12.11.2021.

Detail

05.11.2021

Obec Studenec - nabídka pracovního místa  1

Obec Studenec - nabídka pracovního místa

Obec Studenec vyhlašuje výběrové řízené na pozici Pečovatelka. Lhůta pro podání písemných přihlášek je stanovena do 29.11.2021.

Detail

05.11.2021

ČEZ Distribuce a.s. - Upozornění na odstranění stromoví 1

ČEZ Distribuce a.s. - Upozornění na odstranění stromoví

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v ochranném pásmu nadzemního vedení.

Detail

18.10.2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výsledky hlasování  1

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - výsledky hlasování

Zveřejňujeme výsledky hlasování v parlamentních volbách za oba naše volební okrsky - č. 1 Levínskou Olešnici a č. 2 Žďár u Staré Paky.

Detail

Úřední deska - nové dokumenty


A picture
A picture