Navigace

Obsah

Aktuality

29.09.2023

Pozvánka na ,,Podzimní tvoření" 1

Pozvánka na ,,Podzimní tvoření"

Obec Levínská Olešnice si Vás dovoluje pozvat na tradiční Podzimní tvoření, které se uskuteční v pátek 13.října 2023 od 16,30 hodin v zasedací místnosti KD LO. Více informací v příloze.

Detail

12.09.2023

Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v našich obcích 1

Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu v našich obcích

V sobotu dne 23.9.2023 proběhne v naší obci svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. V tento den je možné také odložit na svozová místa pneumatiky.

Detail

12.09.2023

Leták - Informace pro občany č. 4 - září 2023 1

Leták - Informace pro občany č. 4 - září 2023

V infoletáku č. 4 se dozvíte informace o chodu obce a další zajímavosti.

Detail

12.09.2023

Informace krajského úřadu - Výzva na kotlíkové dotace 1

Informace krajského úřadu - Výzva na kotlíkové dotace

Dotace ve výši 95 % způsobilých výdajů se bude poskytovat na výměnu starých kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu. Bližší informace získáte na tel.č. 485 226 579.

Detail

12.09.2023

Diakonie Broumov - vyhlášení sbírky textilu 1

Diakonie Broumov - vyhlášení sbírky textilu

Ve dnech 18.9. - 22.9.2023 proběhne v naší obci sbírka použitého textilu a dalších věcí. Zabalené věci můžete přinést v úředních hodinách na obecní úřad, poté si sbírku převezme Diakonie Broumov. Děkujeme.

Detail

12.09.2023

IDOL - modernizace odbavovacích systémů v Libereckém kraji 1

IDOL - modernizace odbavovacích systémů v Libereckém kraji

Od 1.9.2023 je v rámci Libereckého kraje nastaven nový systém odbavení cestujících v dopravě.

Detail

12.09.2023

Policie varuje

Policie ČR varuje - infoletáček

Stále častěji dochází k podvodům v oblasti IT kriminality, proto Policie ČR nabádá k větší opatrnosti v internetovém prostředí.

Detail

15.08.2023

ČEZ Distribuce,a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny dne 5.9.2023 1

ČEZ Distribuce,a.s. - Upozornění na odstávku elektřiny dne 5.9.2023

Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě. Odstávka elektřiny proběhne v úterý 5.září 2023 v čase od 7,30 - 18,30 hodin v obou našich obcích - dotčená čísla popisná jsou uvedena v příloze.

Detail

14.08.2023

Pozvánka na loutkové divadélko a dětskou diskotéku  1

Pozvánka na loutkové divadélko a dětskou diskotéku

Obecní úřad vše všechny děti a dospělé na akci ,,Rozloučení s prázdninami", která se bude konat v sobotu 2.září 2023 v kulturním domě v Levínské Olešnici. Od 15.00 se můžete těšit na loutkové divadlo s pohádkou ,,O pejskovi a kočičce" a od 16.00 hodin se uskuteční dětská diskotéka. Těšíme se na

Detail

22.06.2023

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti 1

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Liberecký kraj informuje, že se připravuje otevření nové výzvy kotlíkových dotací Ministerstva životního prostředí (MŽP) pro programové období 2021 – 2027.

Detail


A picture
A picture