Program obnovy venkova

Program rozvoje obce Levínská Olešniceznak

zpracoval: SMS služby s.r.o.
schválilo: zastupitelstvo obce dne 22.11.2021 usnesením č. 67./22.11.2021

 

Program rozvoje sportu Obce Levínská Olešnice

zpracoval : SMS služby s.r.o.
schválilo: zastupitelstvo obce dne 22.11.2021 usnesením č. 68./22.11.2021