Zastupitelstvo

Organizační struktura obce Levínská Olešnice

 

Dle zákona č.128/2000 Sb. – O obcích, ve znění pozdějších předpisů
 

Pro volební období 2022 - 2026

 

Starostka obce

Zdeňka Nosková

 

Místostarosta obce

Ing. arch. Marek Sankot

 

Finanční výbor
předseda : Markéta Albrechtová

členové : Hana Háková, Michaela Kousalová

 

Kontrolní výbor
předseda : Alena Hradecká,     Martin Komárek

členové:  Renata Suchardová, Hana Machová

 

Výbor kulturní a sociální
předseda : Ing. Karel Šimek

členové : Mgr. Petra Sklenárová, Lenka Ječná, Dis. 

                                             

 

Výbor technický
předseda : Radek Militký

členové : Tomáš Martinek, Stanislav Votoček