Zastupitelstvo

Organizační struktura obce Levínská Olešnice

Dle zákona č.128/2000 Sb. – O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Pro volební období 2022 - 2026

Starostka obce

  • Zdeňka Nosková

Místostarosta obce

  • Ing. arch. Marek Sankot

Finanční výbor

  • předseda: Markéta Albrechtová
  • členové: Hana Háková, Michaela Kousalová

Kontrolní výbor

  • předseda: Alena Hradecká, Martin Komárek
  • členové: Renata Suchardová, Hana Machová

Výbor kulturní a sociální

  • předseda: Ing. Karel Šimek
  • členové: Mgr. Petra Sklenárová, Lenka Ječná, Dis. 

Výbor technický

  • předseda: Radek Militký
  • členové: Tomáš Martinek, Stanislav Votoček