Sociální služby

Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice schválilo dne 11.9.2019 Veřejnoprávní smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb ORP JIlemnicko.

Znamená to, že každý náš občan v případě potřeby může kontaktovat poskytovatele sociálních služeb, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb pro naše území.

Podrobnější informace níže: