Čističky odpadních vod

Čističky odpadních vod a filtry 2011

Čističky odpadních vod
Číslo Datum Čistička zemní filtr Název Velikost
1. 01.08.2011 Kulturní dům v Levínské Olešnici Voda odpadní a technologická 37 kB
2. 01.08.2011 Obecní úřad v Levínské Olešnici Voda odpadní a technologická 37 kB
3. 01.08.2011 Mateřská škola v Levínské Olešnici Voda odpadní a technologická 37 kB
4. 01.08.2011 Hasičská zbrojnice ve Žďáru Voda odpadní a technologická 37 kB

 

 

 

 

 

čistička