Navigace

Obsah

Nakládání s odpady v obci Levínská Olešnice
 

Nakládání s odpady v obci se řídí následujícími obecně závaznými vyhláškami:

OZV č. 1/2015
Obecně závazná vyhláška o stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

OZV č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Svoz komunálního odpadu probíhá v obou částech obce pravidelně 1 x za 14 dnů - sudé týdny ve čtvrtek  v Levínské Olešnici a liché týdny ve středu ve Žďáru.
K uložení odpadu je možné použít plastové či hliníkové popelnice nebo plastové pytle (modrobílé).
Na vybraných místech veřejných prostranství jsou umístěny odpadkové koše.

 

BIOLOGICKÝ ODPAD
V obou částech obce je umístěn zelený kontejner, do kterého je možné v období duben - listopad ukládat kompostovatelný odpad (např. trávu, listí), vč. drobných větví.

 

SKLO
V obou částech obce jsou umístěny kovové zvony na ukládání čirého a barevného skla.
Stanoviště kontejnerů: Levínská Olešnice - bývalý obchod, kulturní dům

                                 Žďár - bývalý obchod

 

PAPÍR
V obou částech obce jsou umístěny modré kontejnery na papírový odpad.
Stanoviště kontejnerů: Levínská Olešnice - bývalý obchod, kulturní dům

                                 Žďár - bývalý obchod

 

PET LAHVE
V obou částech obce jsou umístěny žluté kontejnery na ukládání PET lahví.

Stanoviště kontejnerů: Levínská Olešnice - bývalý obchod, kulturní dům
                                 Žďár - bývalý obchod

SMĚSNÝ PLAST
Občané mohou zdarma získat na obecním úřadu žluté pytle na směsný plast. Tyto jsou poslední pátek lichých měsíců sváženy a je třeba je umístit na viditelném místě k cestě.

 

NÁPOJOVÉ KARTONY
Občané mohou zdarma získat na obecním úřadu oranžové pytle na směsný plast. Tyto jsou poslední pátek lichých měsíců sváženy a je třeba je umístit na viditelném místě k cestě.

 

KOVY
Občané mohou zdarma získat na obecním úřadu šedé pytle na kovovoý odpad. Tyto jsou poslední pátek lichých měsíců sváženy a je třeba je umístit na viditelném místě k cestě. Dále jsou v obou částech obce umístěny černé popelnice na drobný kovovoý odpad a místní hasiči provádějí každoroční svoz velkého kovového odpadu.
Stanoviště kontejnerů: Levínská Olešnice - bývalý obchod
                                 Žďár - bývalý obchod

 

VELKOOBJEMOVÝ A NEBEZPEČNÝ ODPAD
V jarních a podzimních měsících je v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a ve stejném termínu zajišťuje svozová firma sběr nebezpečného odpadu. Termíny jsou každoročně oznamovány prostřednictvím internetu, vývěsek a obecního rozhlasu.

 

TEXTIL
V Levínské Olešnici je umístěn bílý kontejner na použitý textil a místní hasiči pořádají nepravidelné sbírky ošacení pro charitativní účely.

Stanoviště kontejneru: Levínská Olešnice - kulturní dům

 

ELEKTROODPAD
Místní hasiči provádějí nepravidlený sběr použitých elektrospotřebičů Recyklujte s hasiči, ve spolupráci s firmou Elektrowin.

 


A picture
A picture