Odpady

Sklo

V obou částech obce jsou umístěny kovové zvony na ukládání čirého a barevného skla.

Stanoviště kontejnerů:

  • Levínská Olešnice - bývalý obchod, kulturní dům
  • Žďár - bývalý obchod

Papír

V obou částech obce jsou umístěny modré kontejnery na papírový odpad.

Stanoviště kontejnerů:

  • Levínská Olešnice - bývalý obchod, kulturní dům
  • Žďár - bývalý obchod

Biologický odpad

V obou částech obce je umístěn zelený kontejner, do kterého je možné v období duben - listopad ukládat kompostovatelný odpad (např. trávu, listí), vč. drobných větví.

Elektroodpad

Místní hasiči provádějí nepravidlený sběr použitých elektrospotřebičů Recyklujte s hasiči, ve spolupráci s firmou Elektrowin.

Nápojové kartony

Občané mohou zdarma získat na obecním úřadu oranžové pytle na směsný plast. Tyto jsou poslední pátek lichých měsíců sváženy a je třeba je umístit na viditelném místě k cestě.

Textil

V Levínské Olešnici je umístěn bílý kontejner na použitý textil a místní hasiči pořádají nepravidelné sbírky ošacení pro charitativní účely.

Stanoviště kontejneru: Levínská Olešnice - kulturní dům

Komunální odpad

Svoz komunálního odpadu probíhá v obou částech obce pravidelně 1 x za 14 dnů - sudé týdny ve čtvrtek  v Levínské Olešnici a liché týdny ve středu ve Žďáru.
K uložení odpadu je možné použít plastové či hliníkové popelnice nebo plastové pytle (modrobílé).
Na vybraných místech veřejných prostranství jsou umístěny odpadkové koše.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

V jarních a podzimních měsících je v obci přistaven kontejner na velkoobjemový odpad a ve stejném termínu zajišťuje svozová firma sběr nebezpečného odpadu. Termíny jsou každoročně oznamovány prostřednictvím internetu, vývěsek a obecního rozhlasu.

Plasty

Pet lahve

V obou částech obce jsou umístěny žluté kontejnery na ukládání PET lahví.

Stanoviště kontejnerů:

  • Levínská Olešnice - bývalý obchod, kulturní dům
  • Žďár - bývalý obchod

Směsný plast

Občané mohou zdarma získat na obecním úřadu žluté pytle na směsný plast. Tyto jsou poslední pátek lichých měsíců sváženy a je třeba je umístit na viditelném místě k cestě.

Kovy

Občané mohou zdarma získat na obecním úřadu šedé pytle na kovovoý odpad. Tyto jsou poslední pátek lichých měsíců sváženy a je třeba je umístit na viditelném místě k cestě. Dále jsou v obou částech obce umístěny černé popelnice na drobný kovovoý odpad a místní hasiči provádějí každoroční svoz velkého kovového odpadu.

Stanoviště kontejnerů:

  • Levínská Olešnice - bývalý obchod
  • Žďár - bývalý obchod