INFOKANÁL - služba zasílání sms

Vážení spoluobčané,

Obec Levínská Olešnice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS) nebo v emailech.

Přihlášení přes web viz odkaz níže:

Registrovat se do služby můžete formou SMS, přes webový formulář nebo osobně, vyplněním a odevzdáním písemného formuláře na OÚ.

Upozornění!

Každou formou registrace dáváte: Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů prostřednictvím služby InfoKanál, viz informace na webu obce.


Obecné informace o službě InfoKanál

Jaké informace budete po přihlášení k odběru InfoKanálu obce dostávat?

Na základě registrace budete dostávat užitečné informace spojené se životem v obci a budete včas informováni např.

 • o krizových situacích jako jsou povodně a jiné mimořádné události
 • o mimořádných změnách v provozní době OÚ
 • o plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení
 • o plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu
 • o uzavírkách místních komunikací
 • o termínech mimořádných svozů odpadu
 • ad.

Formy registrace

Pro odběr výše jmenovaných informací můžete využít:

 1. online registraci, více na webu obce nebo zde: infokanal.cz/reg/LOLESNICE
 2. registraci, kterou provedete odesláním registrační SMS na číslo 481 596 262 (v jakém tvaru SMS odeslat se dozvíte v podrobném návodu níže).
 3. registraci formou vyplnění písemného formuláře nebo osobně na OÚ

Podrobnosti k SMS registraci

Pokud chcete provést registraci, postupujte podle následujícího klíče a použijte tvar SMS dle adresy, pro kterou chcete zprávy odebírat, emailovou adresu uveďte na konec registrační SMS:

REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ZDAR mezera CISLOPOPISNE mezera EMAILREGISTRUJ mezera

JMENO mezera PRIJMENI mezera LEVINSKA mezera OLESNICE mezera CISLOPOPISNE mezera EMAIL

příklad: REGISTRUJ JAN NOVAK ZDAR 10 NOVAK@VASEMAIL.CZ

!!! Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy. E-mail není

při registraci povinný !!!

SMS odešlete na číslo 481 596 262

Pokud nevyužijete registrace online nebo SMS registrace, vyplňte formulář níže:


Formulář k písemnému přihlášení odběru InfoKanálu obce Levínská Olešnice.  Odevzdejte na OÚ!

 • Telefonní číslo + 420
 • Jméno a Příjmení
 • Adresa
 • E-mail
 • Datum a vlastnoruční podpis