Vítání občánků 2010

Vítání občánků 3.10.2010
Fotografoval Jaromír Tuma

Vážení přátelé, milí rodiče !

Jsem velice potěšen, že jste přijali pozvání na dnešní slavnost vítání nově narozených občánků obce. Toto je velmi starý zvyk při němž představitel obce přivítá nově narozené , malé občánky do společenství obce. Je dobře, že se tato tradice zachovala i v naší obci. A tak se zde scházíme abychom nově narozené občany společně přivítali.
Jménem obecního úřadu Levínská Olešnice, jménem zastupitelstva obce a jménem svým Vás zde co nejsrdečněji vítám, obzvlášť Vás milí rodiče, dědy, babičky, přátele ale hlavně zde vítám naše nejmenší, tebe milá …
Danielko, Alice,
i Tebe milý Jakoubku
Přátelé, jistě mi dáte za pravdu, že dnešní den je pro nás všechny dnem svátečním. Zde přítomní rodiče se s námi přišli podělit o štěstí, které je v narození jejich malých potkalo. Štěstí, které rozeznělo zvony v jejich srdcích, štěstí, které se jim stalo odměnou za jejich vzájemnou lásku a porozumění.
Radujme se přátelé společně s nimi z jejich veliké radosti, držme jim palce.
Držme jim palce, aby obstáli při plnění jejich rodičovských povinností, které je při výchově jejich dětí čekají.
Vážení rodiče. Je před Vámi nelehký úkol. Dobře své děti vychovat, být jim příkladem i vzorem, dobře se o ně starat a dobře je připravit pro jejich budoucí samostatný život. Ony se narodily aby, se staly pokračovateli Vašeho rodu a novými nositeli Vašeho jména. A právě i z tohoto důvodu věnujte, Vážení rodiče, výchově svých nejmenších všechnu svoji péči a lásku. Vychovejte je lásce k přírodě, ke svým bližním, vychovejte je lásce k poctivé práci. Učte je milovat pravdu, spravedlnost, vychovejte je v poctivé občany naší vlasti, Veďte je k vlastenectví.
Vytvořte svým dětem šťastný a harmonický domov plný lásky a vzájemného porozumění. Vážení rodiče, ubezpečuji Vás, že i já, společně se zastupitelstvem naší obce sdílíme s Vámi společnou odpovědnost za  budoucnost Vašich nejmenších. Odpovědnost spočívající ve vytváření dobrých podmínek pro rozvoj vašich dětí, pro jejich klidný a spokojený život v naší obci.
Tebe milá Danielko, Alice
i tebe milý Jakoubku
Vítám tímto mezi občany obce Levínská Olešnice s přáním:
Vyrůstejte k radosti svých rodičů, bližních a ku prospěchu naší obce, ku prospěchu České republiky, své vlasti.
Přeji Vám všem šťastný a krásný domov, hodně zdraví , štěstí a klidný život v naší obci.
Milí rodiče, vážení příbuzní, přátelé. Na závěr mi dovolte abych Vám popřál, jménem svým, jménem obecního úřadu v Levínské Olešnici a jménem zastupitelů této obce, nezměrné množství trpělivosti, lásky a vzájemného porozumění při výchově Vašich dětí, hodně zdraví, spokojenosti, osobní pohody a vzájemné tolerance.
Přátelé, děkuji za Vaší účast na dnešní slavnosti.
Datum vložení: 3. 10. 2010 8:00
Datum poslední aktualizace: 7. 4. 2016 7:57
Autor: Správce Webu